Velkommen til

Min- Glade- Kanin

FLERE KANINER SAMMEN

Når man skal til at anskaffe sig et nyt kæledyr opstår der ofte overvejelser, om hvorvidt dyret kan klare sig alene, eller om det vil være godt for den at være sammen med en artsfælle. Nogle dyr, som heste og marsvin, kan ikke klare sig uden at være sammen med artsfæller, andre helst lever alene eller klarer sig fint uden selskab af artsfæller.

Spørgsmålet er ikke så enkelt at svare på, når det gælder kaniner, og der er bestemt ikke enighed om det, hvis man spørger ejere, avlere og eksperter. Nogle vil mene, at det er dyrplageri at lade dem gå sammen, mens andre vil mene, at kaniner har gavn af at være sammen med andre kaniner.

Argumenter imod:

Kampe


Det absolut væsentligste argument, mod at holde kaniner sammen, er at de kommer op at slås. Kaninerne kommer op at slås for at etablere et hierarki, for at få adgang til territorium og ressourcer. Hankaniner slås desuden for at få adgang til hunner, mens hunner slås for at få adgang til de bedste redepladser. Hunnernes kampe vil være forskellig over tid og tage til, når de er klar til at få unger. Det betyder, at hunkaniner godt kan bo harmonisk sammen i nogle perioder, mens de vil slås i andre perioder.

Hankaniner vil slås og skade hinanden så alvorligt, at de fleste, hvis ikke alle, er enige om, at fraråde at hankaniner, der ikke er kastreret, går sammen.

Mange kaninavlere vil også fraråde, at hunkaniner går sammen ud fra samme argument. To kaniner to bure, er rådet.

Dominans
Kaniner dominerer ikke kun hinanden ved at komme op slås, men også ved at de dominerende jagte de lavest rangerende væk fra de gode steder, og ved at de dominerende hoppe op på ryggen af kaninerne lavest i hierarkiet, og gør som om de forsøger at parre sig med disse. De kaniner, der er lavest i hierarkiet, vil derved ikke nødvendigvis lide fysisk skade, men kan blive stressede af at blive jagtet rundt.

Smitte
Et andet argument mod at lade kaniner gå sammen er, at flere kaniner sammen øger risikoen for, at de smitter hinanden og dermed risikoen for sygdom blandt kaninerne. Bure, hvor flere kaniner går sammen, er desuden sværere at holde rene, fordi to kaniner eller flere kaniner sviner mere end en. Derved stiger risikoen for bl.a. coccidiose, en tramsygdom, der særligt rammer unge kaniner

Argumenter for:

Social kontakt
Argumenterne for at lade kaniner gå sammen med andre kaniner er, at de har gavn af at være sammen med andre kaniner, de nusser hinanden og tilbringer lang tid i hinandens selskab.

En del kaninejere, der har kaninerne som huskaniner, hvor kaninerne ikke bor i bure, men opholder sig i ens hus som en hund eller en kat, mener at kaniner bør have selskab af andre. Samtidig mener de, at kaninerne bør kastreres eller steriliseres, fordi de bliver mere rolige og dermed mindre aggressive overfor andre kaniner.

Inden for forsøgsbranchen er man i stigende grad også gået over til at lade grupper af hunkaniner på typisk 5-8 kaniner gå sammen. Det gør man bl.a. ud fra forskning i kaniners adfærd, når de befinder sig alene i et bur og når, de er sammen med andre kaniner. Meget af forskningen viser, at kaniner har gavn af at være sammen med andre kaniner, men at man også skal træffe nogle forholdsregler for at sikre, at de ikke skader hinanden.

Mere plads
Et andet argument for at lade flere kaniner sammen gå sammen, er at det er lettere at give kaninerne mere plads, hvis man kan have et bur i stedet for to. Et større bur er lettere at dele op i områder, hvor kaninerne kan hvile sig, have toilet, spise m.m. Derved får kaninerne også en bedre velfærd, fordi de kan bevæge sig mere og ofte har flere ting at beskæftige sig med. Fordi de bevæger sig mere viser forsøg også, at de får færre muskel- og skeletproblemer.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil have dem sammen?

Hvis du vælger at lade flere kaniner gå sammen, er det en fordel, at de har gået sammen fra små. Hvis man sætter ældre kaniner sammen skal det ske gradvis og under opsyn. Man skal være opmærksom på, at nogle kaniner aldrig vil kunne gå sammen, fordi de slås for meget og skader hinanden og derved være indstillet på at skille dem ad.

Kaniner, der er kastreret eller steriliserede er mere rolige og lettere af få til at gå sammen, så det kan være en fordel.

Kaniner, der skal gå sammen, kræver plads, og mulighed for at komme væk fra hinanden. De skal have kasser og rør og mulighed for at komme ud af syne for hinanden.

Endelig er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på kaninerne om kaninerne skader hinanden. Halm, der er spredt ud til siderne i buret og hårtotter i buret er tegn på, at kaninerne ikke trives sammen.